състезатели
5 434

Летни игри 2020- Старт на 03.08.2020 в 15:00 часа сървърно време [GMT +2]
- Входна такса – БЕЗПЛАТНА
- Продължителност - 31 дни


Общи условия- Допускат се регистрации само на акаунти над 20-о ниво. Това не важи за акаунти от версия 5, където няма нива. Условието за акаунтите от версия 5 е те да са с повече от 500 точки и да са регистрирани преди повече от 1 седмица. Не се допуска участието на служители на Imperia Online.


Игрови правила на турнираНововъведения :
- Увеличаваща се сила на Варварските станове - всеки победен Варварски стан от играча, ще увеличава армията на следващия атакуван Варварски стан с определен процент. Увеличението е специфично за атакуващия играч и няма да се отразява в армията, която други играчи ще виждат в стана. Модификаторът за увеличение на Варварската армия в становете се връща до първоначалната си стойност в началото на всеки ден.

- Скорост на развитие на империите - Мега Блиц (х10) – десет пъти по-бързо от нормалното.
- Всички играчи започват с по 1 милион от всеки ресурс
- Скорост на движение на личните армии - х4.
- Скорост на движение на съюзните армии - х1.
- Съюзите, участващи в игрите, ще се състезават в 12 различни дисциплини, които покриват различни аспекти на играта.
- Дисциплините ще са с продължителност от 1 до 4 дни.
- Дисциплините няма да бъдат предварително известни и ще бъдат обявявани преди началото на всяка.
- През първите 24 часа на света няма да има активна дисциплина.
- Съюзите ще бъдат съставени от до 30 играчи.
- Всички съюзи ще бъдат затворени по подразбиране и нови членове ще може да се присъединяват след получаване на покана или одобряване на тяхната кандидатура.
- Ако член напусне съюза, резултатът му за текущата дисциплина ще бъде изваден от резултата на напуснатия съюз. Ако играчът се присъедини към друг съюз, то резултатът му ще бъде добавен към резултата на новия съюз.
- Лимитът на разположена в съюзно владение армия е увеличен на 500 милиона войници.
- Нивото на варварска заплаха ще се увеличава 10 пъти по-бързо от нормалното.
- Всеки варварски стан може да праща атаки срещу играчи, разположени на максимум 360 разстояние, вместо на 70.
- За всеки победен варварски стан играчът ще получи 25% увеличение на силата на варварските атаки.
- Броят атаки, които всеки играч може да изпраща към варварски станове, e ограничен до 30 атаки на ден. Това също така означава, че максималната очаквана сила на варварска атака, която може да бъде достигната, е 350%. Броят атаки към варварски станове няма да бъде ограничен в случай на дисциплини като Руническа изработка и Най-много събран ресурс от Независими градове, при което и максималната очаквана сила на варварска атака, която може да бъде достигната, е ограничена на 500%.
- Ако атакуваща варварска армия победи в Крепостна обсада, всички сгради на играча във владението падат с 1 ниво и точковия им еквивалент се вади от общите нетни точки на играча. Ако сграда е в процес на строеж, то нивото, което се строи, се спира и нетните точки се изваждат. Нивата на къщите не могат да паднат под 5 в столицата и под 1 в останалите провинции. Ако крепост 8 в неразрушима колония бъде унищожена от варварин, то колоният отново ще стане разрушима.
- Варварските армии нямат капацитет на товароносимост и разграбват всички ресурси при спечелена крепостна обсада.
- Издръжката на армията ще варира в зависимост от процента, който тя съставлява от нетните точки на потребителя.
- Играчите ще могат да избират управления за империите си.
- Играчите ще могат да пращат всички видове ресурси на съюзниците си.
- Играчите ще могат да пращат подкрепления на съюзниците си.
- Уменията Полеви лечител и Лечител-изследовател няма да се падат за Великите хора.
- Играчите ще могат да възстановяват 35% от изгубените в битка единици срещу диаманти, без значение от нивото на Военната медицина.
- Безплатното възстановяване е ограничено до 65% от изгубените в битка единици - 15% базово, като всяко ниво на Военна медицина го увеличава с 0,5% за нападателя и с 1% за защитника.
- Съюзната армия ще продължи да се възстановява автоматично.
- Разликите в падането на морала по време на битка се увеличават от диапазон 1-7 точки на рунд до диапазон 2-8 точки на рунд.
- Заключващите атаки ще работят при нови параметри. Нетната стойност на атакуващата армия трябва да е поне 20% от нетната стойност на защитника. Заключването ще се осъществява само в последните 10 минути преди удара, вместо през целия период, в който атаката е видима.
- По време на игрите всички участници ще печелят двойно повече опит за акаунтите си в състезателния свят.
- Няма да има налични турнири.
- Няма ваканционен мод.
- Ще бъдат включени нови модификатори на щастие - смърт на император/императрица ще води до загуба на 10 щастие, смърт на губернатор/генерал в защита ще води до загуба на 5 щастие, сключване на династичен брак ще води до печалба на 5 щастие, превръщане на колония в неразрушима ще води до печалба на 10 щастие, откупването на пленен велик човек ще води до печалба на 10 щастие.
- Прирастът на населението ще се влияе от щастието му - занижено щастие ще води до занижен прираст.
- Големите фестивали ще дават по 3 точки щастие вместо по 2.


Класиране- В края на всяка дисциплина 10те най-високо класирали се съюзи ще получават точки - за 1-во място - 75 точки, за 2-ро - 45 точки, за 3-то място - 15 точки, за 4-о място - 7 точки, за 5-о място - 6 точки, за 6-о място - 5 точки, за 7-о място - 4 точки, за 8-о място - 3 точки, за 9-о място - 2 точки, за 10-о място - 1 точка.
- Ако 2 или повече съюзи имат еднакъв резултат в края на дисциплината, класирането ще се определя според правило за тайбрек, което ще бъде обявено преди началото на всяка дисциплина.
- Победител в Летни игри ще бъде съюзът, събрал най-много точки от всички дисциплини.
- Ако по-малко от 10 съюза успеят да отбележат точки от дисциплини, то съюзи без точки също ще бъдат класирани във финалната десетка според следното правило: кой съюз има по-нисък резултат при пресмятане на средната стойност на всичките му класирания в отделните дисциплини, разделена на броя дисциплини, в които е участвал.
- Следните тайбрек правила ще решат финалното класиране, ако 2 или повече съюза имат еднакъв резултат:
1-ви тайбрек - кой съюз има повече златни медали
2-ри тайбрек - кой съюз има повече сребърни медали
3-ти тайбрек - кой съюз има повече бронзови медали
4-ти тайбрек - кой съюз има по-нисък резултат при пресмятане на средната стойност на всичките му класирания в отделните дисциплини, разделена на броя дисциплини, в които е участвал
5-и тайбрек - кой съюз има повече нетни точки


Награди:- Играчите от съюзите на първите 3 места в крайното класиране ще получат медали за шампиони на Летни игри в профилите си.
- Играчите от всички съюзи, които са взели поне едно първо, второ или трето място в някоя дисциплина, но съюзът им не се е класирал във финалната челна тройка, ще получат отличие за участие. Всеки играч може да получи само 1 отличие.
- Съюзите, класирани на първите 10 места в крайното класиране ще получат диаманти както следва:за 1-во място - 6 800 000 диаманта, за 2-ро място – 4 250 000 диаманта, за 3-то място – 3 400 000, за 4-то място – 2 550 000, за 5-о място – 2 040 000, за 6-о място – 1 700 000, за 7-мо място – 1 190 000, за 8-мо място – 1 190 000, за 9-о място – 1 190 000, за 10-о място – 1 190 000.
*Всички диаманти ще бъдат раздадени под формата на ваучери с ПИН код.


*Екипът на Империя Онлайн си запазва правото да променя правилата на състезанието във всеки един момент, без предварително предупреждение и обяснение на участниците.