състезатели
766

Зимни игри 2024- Старт на 12.01.2024 в 15:00 часа сървърно време [GMT +2]
- Входна такса – БЕЗПЛАТНА
- Продължителност - 33 дни


Общи условия- Допускат се регистрации само на акаунти над 20-о ниво. Това не важи за акаунти от версия 5, където няма нива. Условието за акаунтите от версия 5 е те да са с повече от 500 точки и да са регистрирани преди повече от 1 седмица. Не се допуска участието на служители на Imperia Online.


Игрови правила на турнира- Скорост на развитие на империите - Мега Блиц (х10).
- Всички играчи започват с по 1 милион от всеки ресурс.
- Скорост на движение на личните армии - х4.
- Скорост на движение на съюзните армии - х1.
- Съюзите, участващи в игрите, ще се състезават в 13 различни дисциплини, които покриват различни аспекти на играта.
- Дисциплините ще са с продължителност от 1 до 3 дни.
- Дисциплините няма да бъдат предварително известни и ще бъдат обявявани преди началото на всяка.
- През първите 3 дни на света няма да има активна дисциплина.
- Съюзите ще бъдат съставени от до 30 играчи.
- През първите 3 дни на света може свободно да се влиза и излиза от съюз. След този период и при започването на дисциплините, съюзите се заключват за промени в състава и няма да може да се гони, излиза, влиза или кани.
- Ако след 3-тия ден има играчи без съюз, то те ще бъдат блокирани и няма да могат да продължат участието си в турнира.
- Лимитът на разположена в съюзно владение армия е увеличен на 500 милиона войници.
- Нивото на варварска заплаха ще се увеличава 10 пъти по-бързо от нормалното.
- Всеки варварски стан може да праща атаки срещу играчи, разположени на максимум 360 разстояние, вместо на 70.
- За всеки победен варварски стан играчът ще получи 25% увеличение на силата на варварските атаки.
- Увеличаваща се сила на Варварските станове - всеки победен Варварски стан от играча, ще увеличава армията на следващия атакуван Варварски стан с определен процент. Увеличението е специфично за атакуващия играч и няма да се отразява в армията, която други играчи ще виждат в стана. Модификаторът за увеличение на Варварската армия в становете се връща до първоначалната си стойност в началото на всеки ден.
- Броят атаки, които всеки играч може да изпраща към варварски станове, e ограничен до 30 атаки на ден. Това също така означава, че максималната очаквана сила на варварска атака, която може да бъде достигната, е 350%. Броят атаки към варварски станове няма да бъде ограничен в случай на дисциплини като Руническа изработка и Най-много събран ресурс от Независими градове, при което и максималната очаквана сила на варварска атака, която може да бъде достигната, е ограничена на 500%.
- Ако атакуваща варварска армия победи в Крепостна обсада, всички сгради на играча във владението падат с 1 ниво и точковия им еквивалент се вади от общите нетни точки на играча. Ако сграда е в процес на строеж, то нивото, което се строи, се спира и нетните точки се изваждат. Нивата на къщите не могат да паднат под 5 в столицата и под 1 в останалите провинции. Ако крепост 8 в неразрушима колония бъде унищожена от варварин, то колонията отново ще стане разрушима.
- Варварските армии нямат капацитет на товароносимост и разграбват всички ресурси при спечелена крепостна обсада.
- Профилирането на армия ще е достъпно.
- Ще бъдат налични Подобрени лични и съюзни крепости.
- Издръжката на армията ще варира в зависимост от процента, който тя съставлява от нетните точки на потребителя.
- Всички модификатори от терени ще бъдат с увеличени стойности. Във връзка с това, неутралните терени също ще предоставят бонуси и модификатори на империята. Освен това, теренът на съюзните владения винаги е неутрален и те също ще се влияят от модификаторите от неутрални терени.
- Играчите ще могат да избират управления за империите си.
- Играчите ще могат да пращат всички видове ресурси на съюзниците си.
- Играчите ще могат да пращат подкрепления на съюзниците си.
- Играчите ще могат да възстановяват 35% от изгубените в битка единици срещу диаманти, без значение от нивото на Военната медицина.
- Безплатното възстановяване е ограничено до 65% от изгубените в битка единици - 15% базово, като всяко ниво на Военна медицина го увеличава с 0,5% за нападателя и с 1% за защитника.
- Заключващите атаки ще работят при следните параметри: нетната стойност на атакуващата армия трябва да е поне 20% от нетната стойност на защитника. Заключването ще се осъществява само в последните 10 минути преди удара, вместо през целия период, в който атаката е видима.
- По време на игрите всички участници ще печелят двойно повече опит за акаунтите си в състезателния свят.
- Tегленето на диаманти от съюзната хазна няма да бъде възможно.
- Без турнири.
- Без ваканционен мод.


Класиране- В края на всяка дисциплина 10те най-високо класирали се съюзи ще получават точки - за 1-во място - 75 точки, за 2-ро - 45 точки, за 3-то място - 15 точки, за 4-о място - 7 точки, за 5-о място - 6 точки, за 6-о място - 5 точки, за 7-о място - 4 точки, за 8-о място - 3 точки, за 9-о място - 2 точки, за 10-о място - 1 точка.
- Ако 2 или повече съюзи имат еднакъв резултат в края на дисциплината, класирането ще се определя според правило за тайбрек, което ще бъде обявено преди началото на всяка дисциплина.
- Победител в Зимни игри ще бъде съюзът, събрал най-много точки от всички дисциплини.
- Ако по-малко от 10 съюза успеят да отбележат точки от дисциплини, то съюзи без точки също ще бъдат класирани във финалната десетка според следното правило: кой съюз има по-нисък резултат при пресмятане на средната стойност на всичките му класирания в отделните дисциплини, разделена на броя дисциплини, в които е участвал.
- Следните тайбрек правила ще решат финалното класиране, ако 2 или повече съюза имат еднакъв резултат:
1-ви тайбрек - кой съюз има повече златни медали
2-ри тайбрек - кой съюз има повече сребърни медали
3-ти тайбрек - кой съюз има повече бронзови медали
4-ти тайбрек - кой съюз има по-нисък резултат при пресмятане на средната стойност на всичките му класирания в отделните дисциплини, разделена на броя дисциплини, в които е участвал
5-и тайбрек - кой съюз има повече нетни точки


Награди:- Играчите от съюзите на първите 3 места в крайното класиране ще получат медали за шампиони на Зимни игри в профилите си.
- Играчите от всички съюзи, които са взели поне едно първо, второ или трето място в някоя дисциплина, но съюзът им не се е класирал във финалната челна тройка, ще получат отличие за участие. Всеки играч може да получи само 1 отличие.
- Специален медал - получават го всички играчи в топ 10, които не са получили друг медал. Дава 100 точки за Зала на славата.
- Ексклузивен медал - получават го всички членове на съюзи от топ 50, независимо дали имат друг медал. Дава допълнително 70 точки за Зала на славата.
- Съюзите, класирани на първите 10 места в крайното класиране ще получат диаманти както следва: за 1-во място - 6 800 000 временни диаманта, за 2-ро място – 4 250 000 временни диаманта, за 3-то място – 3 400 000 временни диаманта, за 4-то място – 2 550 000 временни диаманта, за 5-о място – 2 040 000 временни диаманта, за 6-о място – 1 700 000 временни диаманта, за 7-мо място – 1 190 000 временни диаманта, за 8-мо място – 1 190 000 временни диаманта, за 9-о място – 1 190 000 временни диаманта, за 10-о място – 1 190 000 временни диаманта.
*Всички диаманти ще бъдат раздадени под формата на ваучери с ПИН код.


*Екипът на Империя Онлайн си запазва правото да променя правилата на състезанието във всеки един момент, без предварително предупреждение и обяснение на участниците.