натпреварувачи
1 079

Летни игри 2021- Почеток на 12.08.2021 во 15:00 часот, време по сервер [GMT +2]
- Влезна такса - БЕСПЛАТНА
- Времетраење - 34 дена


Општи услови- Се допуштаат регистрации единствено на профили над 20-то ниво. За профилите од верзија 5, каде што нема нивоа, условот е тие да бидат на повеќе од 500 нето економски поени и да се регистрирани пред повеќе од 1 седмица. Официјално вработените во Imperia Online немаат право на учество.


Правила на игра во турнирот- Брзина на развој на Империите - Мега Блиц (x10)
- Сите играчи почнуваат со по 1 милион од секој ресурс.
- Брзина на движење на личните војски - х4.
- Брзина на движење на сојузните војски - х1.
- Сојузите што учествуваат во игрите ќе се натпреваруваат во 15 различни дисциплини, кои покриваат различни аспекти на играта.
- Дисциплините ќе бидат со продолжителност од 12 часа до 4 дена.
- Дисциплините нема да бидат претходно познати и ќе бидат објавувани пред почетокот на секоја една од нив.
- За време на првите 3 дена на турнирот нема да има активна дисциплина.
- Сојузите ќе бидат оставени од до 30 играчи.
- Во првите 3 дена на светот може слободно да се влегува и излегува од сојуз. После овој период и при почетокот на дисциплините, сојузите се заклучуваат за промени во составот и нема да може да се исфрла, излегува, влегува или кани.
- Ако после 3-тиот ден има играчи без сојуз, нивните дејства ќе бидат ограничени – нема да можат да напаѓаат или да заземаат специјални ресурси. Возможни ќе бидат само нападите по независни градови во ексклузивната зона и припојувањето на терен во ексклузивната зона.
- Лимитот на војска која може да биде распоредена во сојузен посед е зголемен на 500 милиони единици.
- Нивото на варварска закана ќе се зголемува 10 пати побрзо од нормалното.
- Секој варварски камп може да праќа напади против играчи кои се наоѓаат на максимум 360 растојание, наместо на 70.
- За секој победен варварски камп, играчот ќе добива 25% повеќе сила на нападот на варварите.
- Сила што се зголемува кај Варварските кампови - секој победен Варварски камп од играч, ќе ја зголемува војската на следниот нападнат Варварски камп со одреден процент. Зголемувањето е специфично за играчот кој напаѓа и нема да се одразува кај војската, која други играчи ја гледаат во кампот. Модификаторот за зголемување на Варварската војска во камповите се враќа до својата првична вредност на почетокот на секој ден.
- Бројот напади, кои секој играч може да ги испраќа кон варварски кампови е ограничен до 30 напади на ден. Ова исто така значи дека и максималната очекувана сила на варварски напад, којашто може да биде достигната е 350%. Бројот напади кон варварски кампови нема да биде ограничен во случај на дисциплини како Рунска изработка и Најмногу собрани ресурси од Независни градови, при кое максималната очекувана сила на варварски напад, која може да биде достигната, е ограничена на 500%.
- Ако напаѓачката варварска војска победи во Опсада на тврдина, сите градби на играчот паѓаат со 1 ниво, а основните поени за нив се одземаат од моменталните нето економски поени на играчот. Ако градба е во изградба, нивото што се гради ќе биде отстрането, а нето економските поени за него одземени. Куќите не можат да паднат под 5-то ниво во Престолнината и под 1-во ниво во останатите провинции. Ако тврдина 8 во неуништлива колонија биде уништена од варварски камп, колонијата повторно ќе стане уништлива.
- Варварските војски немаат капацитет на носивост, тие секогаш ги запленуваат сите ресурси ако победат во опсада на тврдина.
- Издржувањето на војската ќе варира во зависност од тоа каков процент составува војската од нето економските поени на играчот.
- Играчите ќе можат да избираат управувања за своите империи.
- Играчите ќе можат да ги испраќаат сите видови ресурси на своите сојузници.
- Играчите ќе можат да им праќаат засилувања на своите сојузници.
- Вешитните Теренски исцелител и Медицински научник нема да им се паѓаат на Големите луѓе.
- Играчите ќе може да обновуваат 35% од изгубените во битка единици за дијаманти, независно од нивото на Воената медицина;
- Бесплатното обновување е ограничено до 65% од единиците изгубени во битка - 15% основно, со тоа што секое ниво Воена медицина го зголемува обновувањето со 0,5% за напаѓачи и 1% за бранители;
- Разликите во паѓањето на моралот за време на битка се зголемуваат од диапазон 1-7 поени на рунда до диапазон 2-8 поени на рунда.
- Нападите кои заклучуваат ќе работат според следните параметри: нето вредноста на напаѓачката војска треба да биде најмалку 20% од нето вредноста на бранителот. Заклучувањето ќе се извршува само во последните 10 минути пред ударот, наместо преку целиот период во кој е видлив нападот.
- За време на игрите, сите учесници ќе добиваат двојно повеќе искуство за своите профили во светот на игрите.
- Без турнири.
- Без мод Одмор.
- Ќе бидат вклучени следните модификатори на задоволство – смрт на император/императорка ќе води до загуба на 10 задоволство, смрт на гувернер/генерал во одбрана ќе води до загуба на 5 задоволство, склучување на династички брак ќе води до освојување на 5 задоволство, претворање на колонија во неуништлива ќе води до освојување на 10 задоволство, откупување на запленет голем човек ќе води до освојување на 10 задоволство.
- Прирастот на населението ќе биде под влијание на задоволството – намалено задоволство ќе води до намален прираст.
- Големите фестивали ќе даваат по 3 поени задоволство наместо по 2.Рангирање- На крајот на секоја дисциплина, сојузите што се рангирале на првите 10 места ќе добиваат поени - за 1-во место - 75 поени, за 2-ро место - 45 поени, за 3-то место - 15 поени, за 4-то место - 7 поени, за 5-то место - 6 поени, за 6-то место - 5 поени, за 7-мо место - 4 поени, за 8-мо место - 3 поени, за 9-то место - 2 поени, за 10-то место - 1 поен.
- Ако 2 или повеќе сојузи имаат еднаков резултат на крајот на дисциплината, рангирањето ќе се одредува според правилото за тајбрејк, коешто ќе биде објавено пред почетокот на секоја дисциплина.
- Победник во Летните игри ќе биде сојузот што собрал најмногу поени од сите дисциплини.
- Ако помалку од 10 сојузи успеале да добијат поени од дисциплини, тогаш во финалната десетка ќе бидат рангирани и сојузи без поени според следното правило: кој сојуз има понизок резултат при пресметување на просечната вредност на сите негови рангирања во одделните дисциплини, разделена на бројот дисциплини, во којшто учествувал.
- Следните тајбрејк правила ќе го решат финалното рангирање ако 2 или повеќе сојузи имаат еднаков резултат:
1-ви тајбрејк - кој сојуз има повеќе златни медали
2-ри тајбрејк - кој сојуз има повеќе сребрени медали
3-ти тајбрејк - кој сојуз има повеќе бронзени медали
4-ти тајбрејк - кој сојуз има понизок резултат при пресметување на просечната вредност на сите негови рангирања во одделните дисцплини, разделена на бројот дисциплини во коишто учествувал
5-ти тајбрејк - кој сојуз има повеќе нето економски поени


Награди:- Играчите од сојузите, рангирани на првите 3 места во крајното рангирање, ќе добијат медали за шампиони на Летните игри на своите профили.
- Играчите од сите сојузи, коишто успеале да земат минимум едно прво, второ или трето место во некоја дисциплина, но нивниот сојуз не се рангирал во финалните топ 3, ќе добијат орден за учество. Секој играч може да добие само 1 орден.
- Сојузите што се рангирале на првите 10 места во крајното рангирање, ќе добијат дијаманти како што следува: за 1-во место - 6 800 000 привремени дијаманти, за 2-ро место – 4 250 000 привремени дијаманти, за 3-то место – 3 400 000 привремени дијаманти, за 4-то место – 2 550 000 привремени дијаманти, за 5-то место – 2 040 000 привремени дијаманти, за 6-то место – 1 700 000 привремени дијаманти, за 7-мо место – 1 190 000 привремени дијаманти, за 8-мо место – 1 190 000 привремени дијаманти, за 9-то место – 1 190 000 привремени дијаманти, за 10-то место – 1 190 000 привремени дијаманти.
*Сите дијаманти ќе бидат поделени под форма на ваучери со е-пин.

*Тимот на Империја Онлајн го задржува правото да ги променува правилата на турнирот во секој момент, без претходно предупредување и објаснување на учесниците.